domingo, 26 de marzo de 2017

VALENCIÀ 1 ER ESO: MATERIALS I PROJECTE TERCER TRIMESTRE

 3ER TRIMESTRE PROJECTE       

Pareix mentida però ja estem açí. El projecte que heu de fer durant aquest trimestre també és molt divertit i la finalitat com sempre és valorar la nostra llengua i estimar-la.
Per a què no tingau cap dubte sobre com heu de fer les tasques, us deixe les pautes per a fer- les, les dates d´entrega i la puntuació de cada tasca. De totes maneres, ja sabeu que en classe podeu preguntar els dubtes.

                       PROJECTE INVESTIGACIÓ: 

                 "JOCS TRADICIONALS VALENCIANS"

Aquest projecte està concebut per a fer- se en grup, el podeu fer en grups de dos, tres o quatre persones, per la qual cosa heu d´indicar-me abans de començar el nom dels integrats de cada grup. Baix cap concepte pot quedar- se una persona sense grup. L´exclusió d´un company està seriosament penalitzada.

Abans de començar consulteu la següent pàgina web: Jocs tradicionals

TASCA 1. Entregar per escrit a la professora el nom de les persones que van a fer el projecte i el joc tradicional que s´ha triat per a investigar (No es poden repetir)


RELACIÓ DE JOCS TRADICIONALS VALENCIANS QUE ES PODEN TRIAR
Birles
Boletes
Bufos
Canut
Cércol
Cucanyes
Gallineta cega
Tres en ratlla
Xapes a la paret
Talla fil
Mare carabassera
Mocador
Peus quiets
Quatre cantons
Roda Sant Miquel
Sambori
Cavallets a portat
Xurro va!
L´espardenya
Destapar l´olla
Pic i pala

                                  Data d´entrega: 11 d´abril 2017

TASCA 2. Recerca d´informació (0,5 p)

TEXT EXPOSITIU: Resum de l´origen del joc i de la seua història.

                                  Data d´entrega: 25 d´abril 2017

TASCA 3. Recerca d´informació (0,5 p)

TEXT EXPLICATIU: Explicació de les regles del joc. Incloure un apendix que incloga el material que és necessari per a jugar

                                  Data d´entrega: 2 de maig de 2017


TASCA 4. Exposició de la informació obtinguda en les dues tasques anteriors (0,5 p)
TEXT EXPOSITIU: Explicació en l´aula davant els companys

                                 Data d´entrega: 9 de maig de 2017

TASCA 5. Demostració del joc (0,5 p)
Els integrants del grup faran una xicoteta demostració a la resta de companys de com es juga al joc que han triat i investigat amb la finalitat de donar- se´l a conéixer a la resta de companys i alumnes del centre. Organitzarem un dia per a JUGAR


                                Data del dia del JOC: 16 de maig de 2017


       3ER TRIMESTRE  EXPRESSIÓ ORAL 
QUI SÓN?

El tema que heu de preparar per a fer la vostra expressió oral 
està relacionat amb el lloc on vivim. Molt sovint desconeguen


el perquè un carrer rep el nom d´una persona, tot i que intuïm que ha sigut perquè ha fet alguna cosa important. 
Tal vegada haja arribat el moment de saber qui era Josep Aguirre o Vicent Brull, no us pareix?

Les expressions orals les podeu fer individualment o per parelles (heu de dir- ho abans).

A sorteig rebreu el nom d´un carrer,  busqueu informació i elaboreu un text oral de caràcter expositiu amb el qual pugau "ENSENYAR- NOS" qui són eixes persones i que feren.

Cada persona haurà de parlar un mínim de 3 minuts i un màxim de 5 utilitzant un registre estàndard i un lèxic adequat. El text haurà de ser coherent (es a dir haurà de tindre una estructura: una introducció, un desenvolupament i una xicoteta conclusió). Podeu utilitzar suports visuals, audiovisuals o gràfics.


                     Data per a fer les expressions orals: 

                                                    1º A 12 i 15 de maig de 2017
                                                    1º B 11 i 12 de maig de 2017

NOTA: Qualsevol canvi en les dates es comunicarà amb l´antelació suficient.domingo, 12 de marzo de 2017

LENGUA 3º ESO MATERIAL Y PROYECTO TERCER TRIMESTRE

PROYECTO 3 er TRIMESTRE: "La cara de las letras: un museo animado"
Como ya os habíamos comentado, el proyecto que vamos a realizar este trimestre también está relacionado con la Literatura. En esta ocasión vamos a dar vida a todos los autores que a lo largo del curso hemos estudiado. Para ello, en primer lugar os asignaremos un escritor/a para que podáis profundizar en su vida y en su obra con el fin de que podáis trasladar a los demás la información ""interesante" que hayáis recabado. Pero para hacerlo más divertido deberéis poneros "en la piel" del autor. Deberéis transformaros en ese personaje físicamente pero también intentando hablar cómo imaginamos, por su obra, que hablaría, es decir, "imitar" lo más fielmente que podamos al autor/a que nos haya correspondido.
Por ultimo, haremos una "Performance" para dar a conocer la vida y la obra de los autores seleccionados a los alumnos tanto de Secundaria como de E. P consistente en representar un MUSEO DE CERA en el que los personajes irán adquiriendo vida y dándose a conocer.

Como veis tenemos bastante trabajo por delante, así que: "manos a la obra"
Os hemos secuencializado las tareas para que podáis organizaros mejor y lleguemos todos juntos, recordad: "MEJOR CONTIGO" a buen puerto.

PROYECTO: "LA CARA DE LAS LETRAS: UN MUSEO DE CERA ANIMADO"

TAREA 1. Resumen VIDA y OBRA del autor-a asignado (0,5 p)

Fecha de entrega: 28 de abril 2017

TAREA 2. Elaboración del texto que se va a reproducir (1 folio mínimo y máximo). Entrega texto (0,5 p)

Fecha de entrega: 5 de mayo de 2017

TAREA 3. Dramatización en el aula del texto ya memorizado (0,5 p)

Fecha de la dramatización 9 de mayo de 2017

TAREA 4. Caracterización de los personajes (0,5 p)
Cada alumno tendrá que caracterizarse del personaje que le haya correspondido: vestuario, maquillaje etc

Fecha de la caracterización 11 de mayo de 2017

TAREA 5. Ensayo "Museo" (0,5 p)

Fecha de ensayo: 12 de mayo de 2017

TAREA 6. Representación  (0,5 p)

Fecha representación: 19 de mayo de 2017

No podemos empezar el tercer trimestre sin daros la ENHORABUENA por el magnífico trabajo que habéis realizado representando El Lazarillo de Tormes. Como habéis podido comprobar para hacer teatro se necesita trabajar en EQUIPO. Vosotros lo habéis conseguido y por eso merecéis todo nuestro reconocimiento.
Os dejo algunas fotografías y vídeos de la representación y de los ensayos. A continuación os dejo las diapositivas de literatura que vamos a trabajar en la primera parte del trimestre,                 


                                     LITERATURA

       Para estudiar: