lunes, 3 de abril de 2017

VALENCIÀ 2º ESO. MATERIALS I PROJECTE TERCER TRIMESTRE

PROJECTE TERCER TRIMESTRE:" EL DOCUMENTAL: 


                       
"LA SETMANA SANTA MARINERA"                       


Bé, ja estem açí. Hem arribat al tercer trimestre sense adonar- nos.           

El projecte que anem a fer aquest trimestre no sols està relacionat amb la nostra llengua i cultura sinò també amb el nostre barri. Tots conegueu la Setmana Santa marinera, bé com espectadors bé partipant en ella d´una manera més activa, per això hem pensat que conéixer- la una miqueta més a fons no estaria gens malament.                                                                                                    
Així que anem a treballar aquest tema i ho anem a fer d´una manera molt dinàmica. Aneu a fer un DOCUMENTAL (audiovisual) que reflexe què és la Setmana Santa marinera, com es viu al barri, qui hi particia, com ho fa etc.

 PROJECTE                                                           
                                                                                             
TASCA 1. En primer lloc, heu de formar grups de 4 i asignar-vos el càrrec que aneu a desenvolupar dins del projecte:

- Elaborador dels textos: el documental ha de constar com a mínim dels següents tipus de texts:

             - Una introducció (text expositiu)
       
             - Dos entrevistes

             - Un text expositiu- explicatiu

             - Una conclusió

- Presentador: ha d´intervindre tant en off com en directe amb l´entonació, dicció i fluïdesa adequades.

- Càmera: Encarregat de filmar i responsable d´imatge i fotografia.

- Editor: és l´encarregat d´editar les imatges per a donar- li una forma atractiva. Es poden utilitzar efectes especials si cal, tot i que no són obligatoris.

Data d´entrega dels participants de cada grup i del càrrec de cadascú: 4 d´abril de 2017

TASCA 2. Abans de filmar és IMPORTANTÍSSIM que tingau clar que aneu a fer, per això heu de PLANIFICAR el vostre projecte (0,5 p)

Per això, abans de començar haureu d´entregar la PLANIFICACIÓ del treball, es a dir, les seues part i que aneu a fer en cadascuna, on aneu a filmar, a quí aneu a entrevistar, quines processions aneu a explicar i gravar, els llocs on aneu a gravar, els tipus de pla que penseu utilitzar etc.

L´entrega de la PLANIFICACIÓ del treball és el dia 27 d´abril de 2017

TASCA 3. GRAVACIÓ I EDICIÓ. Haureu d´arreplegar el material necessari per a l´elaboració del vostre documental per a poder editar- ho i entregar- ho en la data indicada (1 p)

Consideracions a tindre en compte:
1. El temps màxim de durada del documental és de 8 minuts.
2. Ha de tindre una PRESENTACIÓ en la que conste el títol del documental
3. Ha de conclure amb la relació dels noms de les persones que han fet el treball i també de tots aquells que han participat (nom de les persones que han sigut entrevistades etc)
4. El documental s´ha d´enviar al meu correu electrònic abans de que finalitze el dia indicat.

La data d´entrega del documental serà el 4 de maig de  2017

TASCA 4. Entrega MEMÒRIA treball (0,5 p)

Recordeu que heu d´entregar una memòria en la que conste el temps emprat en cadascuna de les tasques, les incidències que s´heu trobat, com les heu resolt i la vostra valoració personal i crítica del treball.

La data d´entrega de la memòria serà el dia 9 de maig de 2017


                                                     THE END

GALERIA DE FOTOGRAFIES
No hay comentarios:

Publicar un comentario