miércoles, 4 de julio de 2018
Bones vacances! Passeu un bon estiu!
                                          En setembre continuem....


sábado, 31 de marzo de 2018

VALENCIÀ 3 ER ESO PROJECTE TERCER TRIMESTRE "ENQUESTA"                                      ELABOREM UNA ENQUESTA
El projecte d´aquest trimestre té l´objectiu de que aprengau 
a elaborar una enquesta per a obtindre una informació que
heu de saber interpretar.

Saber interpretar les dades obtingudes a partir d´una enquesta
us donarà una visió objectiva de l´estudi que heu fet i us permetra alhora prendre mesures per a millorar allò que penseu que s´ha de  millorar.

Objectius del projecte:

1. Saber elaborar una enquesta tenint en compte la informació que volem obtindre sobre una qüestió determinada (molt important fer preguntes pertinents dirigides a l´obtenció d´una informació rellevant i significativa)

Tasca 1. Elaboració  preguntes enquesta (10 preguntes amb 4 respostes alternatives possibles amb una portada amb els noms dels participans)  ( 0,5 p) 

                                  DATA ENTREGA  TASCA 1. 

3ºA: 26 d´abril
3º B: 23 d´abril

2. Tasca 2. 
 Passar l´enquesta al grup assignat (0,5 p)

                                    DATA A DETERMINAR

3. Tasca 3. 
Elaboració dels gràfics  amb els resultats obtinguts ( importància de la presentació) 0,5 p

4. Tasca 4. 
Valorar els resultats obtinguts ( s´avaluarà el contingut i la redacció) 0,5 p

5. Tasca 5.
Expressió oral: exposar la vostra valoració i els resultats que heu obtingut, fent propostes de mesura per a millorar l´hàbit lector del grup d´edat que heu treballat  ( s´avaluara la creativitat de la presentació, l´expressió oral, la pertinença de les propostes presentades així com la seua viabilitat) (1 p)


Descripció del treball:

Heu de treballar en equip (3/4 persones). S´avaluarà la cohesió del treball per la qual cosa heu de procurar coordinar- vos per a treballar junts. 

TEMA: L´hàbit lector dels alumnes

Grups per a realitzar les enquestes: 

1. 4r d´ESO.
2. 3r d´ESO
3. 2n d´ESO
4. 1 r d´ESO
5. 6 e d´EP
6. 5 e d´EP
7. 4rt d´EP


                      DATA d´entrega  tasques 3 i 4 : 10 de maig de 2018
                      
                      DATA EXPRESSIONS ORALS: 17 de maig 2018

lunes, 5 de febrero de 2018

VALENCIÀ 3 ER PROJECTE SEGON TRIMESTREEl projecte del segon trimestre està relacionat amb la Literatura del periode que hem estudiat, es a dir, el segle XV (Època d´esplendor) i els segles XVI, XVII i XVIII (Decadència).

Per a fere el vostre projecte heu d´agrupar-vos de tres en tres i triar un dels temes proposats ( no es poden repetir els temes).

El treball és un exercici de recerca d´informació i d´elaboració de la mateixa amb la finalitat de donar- la a conéixer als companys en la tasca final.

Les parts del treball  escrit han de ser les següents:  (1,5 p)

1. Portada
2. Índex
3. Desenvolupament del tema
4. Conclussions
5. Bibliografia consultada
6. Contraportada

És obligatori que la lletra siga arial 12, que el text estiga justificat i l´interliniat siga de 2 espais.
Els treballs amb faltes ortogràfics no seran avaluats.


En una segona fase, els alumnes hauran de fer una PRESENTACIÓ ORAL ( 1 p)  (EXPOSICIÓ) del seu treball, per a la qual cosa hauran de preparar una POWER POINT (0,5 p)  o presentació semblat que també rebrà puntuació.

TEMES

1. Curiositats vitals per entendre l´obra de Bernat Metge; el context històric.
2. Poètica de la escriptura teològica femenina en Isabel de Villena
3. Context de la Vita Cristi de Villena i l´espiritualitat franciscana.
4. La complexitat lingüística del Tirant lo Blanc
5. Eiximenis en el context de la querella de les dones
6. La resposta literària i retòrica de l´espill de Jaume Roig
7. Tragèdia de Caldesa, de Joan Roís de Corella. Una aproximació textual.
8. Roís de Corella i la valenciana prosa. Una denominació polèmica.
9. Jaume Roig i l´anomenada "escola satírica valenciana"
10. Ausiàs March i les lletres valencianes del segle XV.
11. Nuclis argumentals del Tirant lo Blanc.

TASCA 1. Treball escrit del tema assignat (1,5 p)

Data d´entrega: 1 de març de 2018

TASCA 2. Exposició oral ( 1 p) (Temps exposició 10 minuts màxim)

TASCA 3. Elaboració del Power Point (0,5 p)

Data exposició: El día de l´exposició serà a sorteig. Dies 1 i 5 de Març.

NOTA: L´assignació dels temes es farà per ordre de sol.licitud per part dels alumnes. martes, 3 de octubre de 2017

PLANTILLA MEMORIA TRABAJOS TRIMESTRALES

Os dejo la plantilla de la memoria que debéis utilizar para valorar vuestros proyectos. Recordad que debéis ir completándola a medida que vais haciendo las tareas y no al final. Dependiendo de las tareas que tenga el proyecto podéis añadir o quitar filas en esta plantilla.
 MEMORIA TRABAJOS TRIMESTRALES        TRIMESTRE: _____________

PROYECTO: _________________  ALUMNO: _________________________ 

CURSO/GRUPO: __
_________
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
FECHA
PARTICIPANTES
DIFICULTADES ENCONTRADAS
TIEMPO EMPLEADO EN LA REALIZACIÓN
VALORACIÓN DEL TRABAJO HECHO
VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO

lunes, 18 de septiembre de 2017

PROJECTE PRIMER TRIMESTRE VALENCIÀ 3 ER ESO

PROJECTE PRIMER TRIMESTRE                                                              VALENCIÀ 3º ESO

             RECERQUES:  "LA NOSTRA REVISTA LITERÀRIA"Amb aquest projecte anem a treballar la literatura d´una manera molt més pràctica. Haureu d´investigar sobre el tema que us haja sigut assignat, dirimint quina informació és realment rellevant i quina no, desenvolupant així el vostre sentit critic.

Tindreu que fer- ho d´una manera col.laboradora i participativa, es a dir en equip. Recordeu el nom d´aquest blog: "Millor amb tu".  Però recordeu també que treballar en equip, no és que treballen una o dues persones sinò que tot el món sàpiga quines són les seues tasques i responsabilitzar-se per a que estiguen fetes en la data d´entrega.

A més haureu de familiaritzar- vos amb una ferramenta virtual de gran utilitat que us servirà per a donar-li al vostre treball un aspecte professional.


PROJECTE (DESESNVOLUPAMENT DE LES TASQUES)

TASCA 1. ASSIGNACIÓ DEL TEMA D´INVESTIGACIÓ

Agrupacions de 4 alumnes

Temes:
1. La poesia trobadoresca: característiques i representants.
2. Sant Vicent Ferrer: vida i obra.
3. Importància de la figura de Ramon Llull
4. Les cròniques
5. Jordi de Sant Jordi i la Lírica del segle XIV
6. Francesc Eiximenis: vida i obra.
7. Les dones trobadores.

Explicació del projecte:

3 er A: 23 d´octubre

3 er B: 27 d´octubre


TASCA 2. RECERCA D´INFORMACIÓ

Act 1. Elaboració de textos (0,75 p)

Amb la informació heu d´elaborar amb les vostres paraules al menys 5 textos que tracten diferents aspectes del tema que us ha sigut assignat. Un d´ells ha de ser obligatoriament una introducció del tema a tractar en el que s´incloga la explicació del perquè l´haveu plantejat d´eixa manera i no d´altra.

(Abans d´elaborar els textos, seria convenient que mirareu el format de revista que aneu a fer que podeu triar en l´aplicació https://www.canva.com/es_es/CANVA (revistes). Així , ja sabreu quants textos necessiteu i de quant espai disposeu.)

La data d´entrega dels textos en dossier serà el dia:

3º A: 2 de novembre

3º B: 2 de novembre

Act 2. Esborrany maquetació (0,25 p)

Busqueu fotografies, dibuixos, gràfiques, barres cronològiques etc per  a maquetar la revista. Procureu ser originals i teniu en compte que podeu obtindre el material gràfic d´internet però també el podeu produir vosaltres i pujar-lo després.

La data d´entrega de l´esborrany serà:

3º A: 9 de novembre

3º B: 9 de novembre

TASCA 3. REVISTA LITERÀRIA (0,75 p)

Act 1. Impressió i entrega de la revista.

La data d´entrega de la revista serà el dia :

3º A: 16 de novembre

3º B: 16 de novembre

TASCA 4. MEMÒRIA TREBALL (0,25 p)
Act. 1 Entregar graella memòria

La data de´entrega de la memòria serà el dia:

3º A: 21 de novembre

3º B: 20 de novembre


jueves, 6 de agosto de 2015

MEJOR CONTIGO

Bueno, aunque parezca mentira ya se ha terminado el verano y estamos otra vez en el cole para aprender cosas interesantes y otras, que seguro no os lo parecerán tanto. Sin embargo, de todo, como veréis se aprende.

Este curso vamos a continuar utilizando el blog, que ha cumplido hace poco su primer año de vida. Al principio nos costó un poco acostumbrarnos pero al final todos valoramos las ventajas de trabajar con esta herramienta que nos permite estar en contacto cuando no estamos en el aula.

En este curso se incorporan al blog los compañeros de 1º y 2º de la ESO a quienes damos la bienvenida deseando que participen activamente en este foro.

Os hemos preparado proyectos muy interesantes para todos los cursos y estamos seguros que estos os ayudarán a comprender mucho mejor los contenidos curriculares que debéis alcanzar para superar cada una de las asignaturas.

En algunos de los proyectos deberéis trabajar codo con codo con algún compañero porque como el nombre de nuestro blog nos recuerda siempre es  "mejor contigo" que solo.

Espero que el curso os vaya bien. Poned todo vuestro empeño, esforzaros al máximo y veréis como llegáis a vuestro destino antes de que os deis cuenta.


¡Feliz viaje! 

                              MAICA