martes, 3 de octubre de 2017

PLANTILLA MEMORIA TRABAJOS TRIMESTRALES

Os dejo la plantilla de la memoria que debéis utilizar para valorar vuestros proyectos. Recordad que debéis ir completándola a medida que vais haciendo las tareas y no al final. Dependiendo de las tareas que tenga el proyecto podéis añadir o quitar filas en esta plantilla.
 MEMORIA TRABAJOS TRIMESTRALES        TRIMESTRE: _____________

PROYECTO: _________________  ALUMNO: _________________________ 

CURSO/GRUPO: __
_________
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
FECHA
PARTICIPANTES
DIFICULTADES ENCONTRADAS
TIEMPO EMPLEADO EN LA REALIZACIÓN
VALORACIÓN DEL TRABAJO HECHO
VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO

domingo, 11 de junio de 2017

PROJECTE 3 ER TRIMESTRE VALENCIÀ 1 ER ESO

 3ER TRIMESTRE PROJECTE       

Enhorabona!!!


Pareix mentida però ja estem açí. El projecte que heu de fer durant aquest trimestre també és molt divertit i la finalitat com sempre és valorar la nostra llengua i estimar-la.
Per a què no tingau cap dubte sobre com heu de fer les tasques, us deixe les pautes per a fer- les, les dates d´entrega i la puntuació de cada tasca. De totes maneres, ja sabeu que en classe podeu preguntar els dubtes.

                       PROJECTE INVESTIGACIÓ: 

                 "JOCS TRADICIONALS VALENCIANS"

Aquest projecte està concebut per a fer- se en grup, el podeu fer en grups de dos, tres o quatre persones, per la qual cosa heu d´indicar-me abans de començar el nom dels integrats de cada grup. Baix cap concepte pot quedar- se una persona sense grup. L´exclusió d´un company està seriosament penalitzada.

Abans de començar consulteu la següent pàgina web: Jocs tradicionals

TASCA 1. Entregar per escrit a la professora el nom de les persones que van a fer el projecte i el joc tradicional que s´ha triat per a investigar (No es poden repetir)


RELACIÓ DE JOCS TRADICIONALS VALENCIANS QUE ES PODEN TRIAR
Birles
Boletes
Bufos
Canut
Cércol
Cucanyes
Gallineta cega
Tres en ratlla
Xapes a la paret
Talla fil
Mare carabassera
Mocador
Peus quiets
Quatre cantons
Roda Sant Miquel
Sambori
Cavallets a portat
Xurro va!
L´espardenya
Destapar l´olla
Pic i pala

                                  Data d´entrega: 11 d´abril 2017

TASCA 2. Recerca d´informació (0,25 p)

TEXT EXPOSITIU: Resum de l´origen del joc i de la seua història.

                                  Data d´entrega: 25 d´abril 2017

TASCA 3. Recerca d´informació (0,5 p)

TEXT EXPLICATIU: Explicació de les regles del joc. Incloure un apendix que incloga el material que és necessari per a jugar

                                  Data d´entrega: 2 de maig de 2017


TASCA 4. Exposició de la informació obtinguda en les dues tasques anteriors (0,5 p)
TEXT EXPOSITIU: Explicació en l´aula davant els companys

                                 Data d´entrega: 9 de maig de 2017

TASCA 5. Demostració del joc (0,5 p)
Els integrants del grup faran una xicoteta demostració a la resta de companys de com es juga al joc que han triat i investigat amb la finalitat de donar- se´l a conéixer a la resta de companys i alumnes del centre. Organitzarem un dia per a JUGAR


                                Data de la demostració del JOC: 16 de maig de 2017

TASCA 6. Memòria (Taula mateixos ítems que en el projecte anterior. Si teniu algun dubte pregunteu-me) (0,25 p)


                              Data d´entrega dia 23 de maig de 2017


       3ER TRIMESTRE  EXPRESSIÓ ORAL 
QUI SÓN?

El tema que heu de preparar per a fer la vostra expressió oral 
està relacionat amb el lloc on vivim. Molt sovint desconeguen


el perquè un carrer rep el nom d´una persona, tot i que intuïm que ha sigut perquè ha fet alguna cosa important. 
Tal vegada haja arribat el moment de saber qui era Josep Aguirre o Vicent Brull, no us pareix?

Les expressions orals les podeu fer individualment o per parelles (heu de dir- ho abans).

A sorteig rebreu el nom d´un carrer,  busqueu informació i elaboreu un text oral de caràcter expositiu amb el qual pugau "ENSENYAR- NOS" qui són eixes persones i que feren.

Cada persona haurà de parlar un mínim de 3 minuts i un màxim de 5 utilitzant un registre estàndard i un lèxic adequat. El text haurà de ser coherent (es a dir haurà de tindre una estructura: una introducció, un desenvolupament i una xicoteta conclusió). Podeu utilitzar suports visuals, audiovisuals o gràfics.


                     Data per a fer les expressions orals: 

                                                    1º A 12 i 15 de maig de 2017
                                                    1º B 11 i 12 de maig de 2017

NOTA: Qualsevol canvi en les dates es comunicarà amb l´antelació suficient.martes, 11 de abril de 2017

LENGUA 2º ESO PROYECTO Y MATERIALES TERCER TRIMESTRE


PROYECTO TERCER TRIMESTRE: "LA VOZ DEL HOGAR"
Bueno, ya hemos empezado el tercer trimestre y tenemos que empezar a trabajar en el tercer proyecto de este curso. Para ello os hemos preparado un trabajo con el que esperamos que aprendáis mucho pero también que os lo paséis bien.

El trabajo está íntimamente relacionado con los medios de comunicación de masas y eso es algo que en ningún momento podéis olvidar, es decir, que os vais a dirigir a un público amplio y diverso con la intención de informarle de un hecho de actualidad o de interés.

El medio que hemos elegido es la radio, es decir que lo que vais a tener que realizar es un programa de radio con sus distintas secciones. Para poder documentaros sería conveniente que escucharais alguno para que os pudiera servir de ejemplo.

Para facilitaros el trabajo os marcamos las distintas tareas que tenéis que ir realizando,  puntuación y fecha de entrega. Si tenéis alguna duda preguntad con antelación y no dejéis las cosas para última hora porque probablemente no podáis resolver entonces el problema que os haya surgido.
Ánimo y a empezar.....TAREA 1. Distribución de los grupos y planificación del trabajo. TABLA (0,5 p)

En primer lugar debéis constituir los grupos de trabajo (4 alumnos o 5 máximo) y planificar el trabajo. Para ello tendréis que determinar el tipo de programa de radio que queréis hacer: informativo, musical, deportivo etc, siempre y cuando el tema que tratéis esté relacionado con nuestro colegio.

Con esta información, elaborad una TABLA en la que conste:
- El nombre que le vais a dar a vuestro programa.
- La melodía que vais a utilizar,
-El nombre de los integrantes del grupo
-La sección que le corresponde a cada uno.

La fecha de entrega de la TABLA es el día: 3 de mayo de 2017

TAREA 2. Elaboración de los textos.(1 p)

El programa, deberá constar de las siguientes partes:

1. Una introducción ( uno de los alumnos actuará como hilo conductor y será el encargado de dar paso a sus compañeros)

2. Una entrevista a un personaje relacionado con el tema del programa (Formulario de las preguntas que se van a realizar)

3. Un texto de carácter informativo relacionado también con el tipo de programa que se está realizando.

4. Un texto argumentativo (puede ser una opinión personal, una crítica, una crónica etc)

5. Una pequeña conclusión.

Fecha de entrega: 10 de mayo de 2017

TAREA 3. Grabación y edición del programa. (1 p)

Una vez elaborados los textos, ensayad varias veces cómo lo vais a hacer antes de gravarlo. Cuando os salga bien, haced la grabación y remitirla a nuestros respectivos correos.

ATENCIÓN: Obligatoriamente TODOS los integrantes del grupo tienen que intervenir verbalmente.

Fecha de entrega: 17 de mayo de 2017

TAREA 4. Memoria del trabajo (0,5 p)

Realizar una TABLA para valorar el proyecto en la que consten como siempre los siguientes ítmes:

- Fecha de la reunión.
-Tiempo que se ha invertido.
-Problemas que han surgido
- Soluciones dadas
- Valoración del proyecto.

Fecha de entrega: 24 de mayo de 2017


lunes, 3 de abril de 2017

VALENCIÀ 2º ESO. MATERIALS I PROJECTE TERCER TRIMESTRE

PROJECTE TERCER TRIMESTRE:" EL DOCUMENTAL: 


                       
"LA SETMANA SANTA MARINERA"                       


Bé, ja estem açí. Hem arribat al tercer trimestre sense adonar- nos.           

El projecte que anem a fer aquest trimestre no sols està relacionat amb la nostra llengua i cultura sinò també amb el nostre barri. Tots conegueu la Setmana Santa marinera, bé com espectadors bé partipant en ella d´una manera més activa, per això hem pensat que conéixer- la una miqueta més a fons no estaria gens malament.                                                                                                    
Així que anem a treballar aquest tema i ho anem a fer d´una manera molt dinàmica. Aneu a fer un DOCUMENTAL (audiovisual) que reflexe què és la Setmana Santa marinera, com es viu al barri, qui hi particia, com ho fa etc.

 PROJECTE                                                           
                                                                                             
TASCA 1. En primer lloc, heu de formar grups de 4 i asignar-vos el càrrec que aneu a desenvolupar dins del projecte:

- Elaborador dels textos: el documental ha de constar com a mínim dels següents tipus de texts:

             - Una introducció (text expositiu)
       
             - Dos entrevistes

             - Un text expositiu- explicatiu

             - Una conclusió

- Presentador: ha d´intervindre tant en off com en directe amb l´entonació, dicció i fluïdesa adequades.

- Càmera: Encarregat de filmar i responsable d´imatge i fotografia.

- Editor: és l´encarregat d´editar les imatges per a donar- li una forma atractiva. Es poden utilitzar efectes especials si cal, tot i que no són obligatoris.

Data d´entrega dels participants de cada grup i del càrrec de cadascú: 4 d´abril de 2017

TASCA 2. Abans de filmar és IMPORTANTÍSSIM que tingau clar que aneu a fer, per això heu de PLANIFICAR el vostre projecte (0,5 p)

Per això, abans de començar haureu d´entregar la PLANIFICACIÓ del treball, es a dir, les seues part i que aneu a fer en cadascuna, on aneu a filmar, a quí aneu a entrevistar, quines processions aneu a explicar i gravar, els llocs on aneu a gravar, els tipus de pla que penseu utilitzar etc.

L´entrega de la PLANIFICACIÓ del treball és el dia 27 d´abril de 2017

TASCA 3. GRAVACIÓ I EDICIÓ. Haureu d´arreplegar el material necessari per a l´elaboració del vostre documental per a poder editar- ho i entregar- ho en la data indicada (1 p)

Consideracions a tindre en compte:
1. El temps màxim de durada del documental és de 8 minuts.
2. Ha de tindre una PRESENTACIÓ en la que conste el títol del documental
3. Ha de conclure amb la relació dels noms de les persones que han fet el treball i també de tots aquells que han participat (nom de les persones que han sigut entrevistades etc)
4. El documental s´ha d´enviar al meu correu electrònic abans de que finalitze el dia indicat.

La data d´entrega del documental serà el 4 de maig de  2017

TASCA 4. Entrega MEMÒRIA treball (0,5 p)

Recordeu que heu d´entregar una memòria en la que conste el temps emprat en cadascuna de les tasques, les incidències que s´heu trobat, com les heu resolt i la vostra valoració personal i crítica del treball.

La data d´entrega de la memòria serà el dia 9 de maig de 2017


                                                     THE END

GALERIA DE FOTOGRAFIES
domingo, 26 de marzo de 2017

VALENCIÀ 1 ER ESO: MATERIALS I PROJECTE TERCER TRIMESTRE

 3ER TRIMESTRE PROJECTE       

Enhorabona!!!


Pareix mentida però ja estem açí. El projecte que heu de fer durant aquest trimestre també és molt divertit i la finalitat com sempre és valorar la nostra llengua i estimar-la.
Per a què no tingau cap dubte sobre com heu de fer les tasques, us deixe les pautes per a fer- les, les dates d´entrega i la puntuació de cada tasca. De totes maneres, ja sabeu que en classe podeu preguntar els dubtes.

                       PROJECTE INVESTIGACIÓ: 

                 "JOCS TRADICIONALS VALENCIANS"

Aquest projecte està concebut per a fer- se en grup, el podeu fer en grups de dos, tres o quatre persones, per la qual cosa heu d´indicar-me abans de començar el nom dels integrats de cada grup. Baix cap concepte pot quedar- se una persona sense grup. L´exclusió d´un company està seriosament penalitzada.

Abans de començar consulteu la següent pàgina web: Jocs tradicionals

TASCA 1. Entregar per escrit a la professora el nom de les persones que van a fer el projecte i el joc tradicional que s´ha triat per a investigar (No es poden repetir)


RELACIÓ DE JOCS TRADICIONALS VALENCIANS QUE ES PODEN TRIAR
Birles
Boletes
Bufos
Canut
Cércol
Cucanyes
Gallineta cega
Tres en ratlla
Xapes a la paret
Talla fil
Mare carabassera
Mocador
Peus quiets
Quatre cantons
Roda Sant Miquel
Sambori
Cavallets a portat
Xurro va!
L´espardenya
Destapar l´olla
Pic i pala

                                  Data d´entrega: 11 d´abril 2017

TASCA 2. Recerca d´informació (0,25 p)

TEXT EXPOSITIU: Resum de l´origen del joc i de la seua història.

                                  Data d´entrega: 25 d´abril 2017

TASCA 3. Recerca d´informació (0,5 p)

TEXT EXPLICATIU: Explicació de les regles del joc. Incloure un apendix que incloga el material que és necessari per a jugar

                                  Data d´entrega: 2 de maig de 2017


TASCA 4. Exposició de la informació obtinguda en les dues tasques anteriors (0,5 p)
TEXT EXPOSITIU: Explicació en l´aula davant els companys

                                 Data d´entrega: 9 de maig de 2017

TASCA 5. Demostració del joc (0,5 p)
Els integrants del grup faran una xicoteta demostració a la resta de companys de com es juga al joc que han triat i investigat amb la finalitat de donar- se´l a conéixer a la resta de companys i alumnes del centre. Organitzarem un dia per a JUGAR


                                Data de la demostració del JOC: 16 de maig de 2017

TASCA 6. Memòria (Taula mateixos ítems que en el projecte anterior. Si teniu algun dubte pregunteu-me) (0,25 p)


                              Data d´entrega dia 23 de maig de 2017


       3ER TRIMESTRE  EXPRESSIÓ ORAL 
QUI SÓN?

El tema que heu de preparar per a fer la vostra expressió oral 
està relacionat amb el lloc on vivim. Molt sovint desconeguen


el perquè un carrer rep el nom d´una persona, tot i que intuïm que ha sigut perquè ha fet alguna cosa important. 
Tal vegada haja arribat el moment de saber qui era Josep Aguirre o Vicent Brull, no us pareix?

Les expressions orals les podeu fer individualment o per parelles (heu de dir- ho abans).

A sorteig rebreu el nom d´un carrer,  busqueu informació i elaboreu un text oral de caràcter expositiu amb el qual pugau "ENSENYAR- NOS" qui són eixes persones i que feren.

Cada persona haurà de parlar un mínim de 3 minuts i un màxim de 5 utilitzant un registre estàndard i un lèxic adequat. El text haurà de ser coherent (es a dir haurà de tindre una estructura: una introducció, un desenvolupament i una xicoteta conclusió). Podeu utilitzar suports visuals, audiovisuals o gràfics.


                     Data per a fer les expressions orals: 

                                                    1º A 12 i 15 de maig de 2017
                                                    1º B 11 i 12 de maig de 2017

NOTA: Qualsevol canvi en les dates es comunicarà amb l´antelació suficient.domingo, 12 de marzo de 2017

LENGUA 3º ESO MATERIAL Y PROYECTO TERCER TRIMESTRECUADRO PARA ESTUDIAR

AUTOR

OBRAS
 San Juan de la Cruz
Noche oscura del alma
 Calderón de la Barca
La vida es sueño
 Francisco de Quevedo
El Buscón
 Jorge Manrique
Coplas a la muerte de su padre
 Fernando de Rojas
La Celestina
 Gonzalo de Berceo
Milagros de nuestra Señora
 Baltasar Gracián
EL criticón
 Ana Caro de Mallén
Valor, agravio y mujer
 Lope de Vega
Fuenteovejuna
 Miguel deCervantes
Don Quijote de la Mancha
 Luis de Góngora
Soneto: A Córdoba
 Don Juan Manuel
El conde Lucanor
 El Arcipreste de Hita
El Libro del Buen Amor
 María de Zayas
Desengaños amorosos
 Fray Luis de León
Noche serena
 Garcilaso de la Vega
Lamento de Salicio
 Luis de Góngora
Fábula de Polifemo y Galatea
 Miguel de Cervantes
La Galatea
 Tirso de Molina
El burlador de Sevilla

MODELO COMENTARIO DE TEXTO


Antecedentes policiales
Los recortes matan como mataban las cornisas de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo en la capital de España


Los árboles de Madrid se han liado a guantazos con los contribuyentes. Sus ramas musculadas, como brazos de levantadores de pesas, han segado la vida en poco tiempo a dos ciudadanos, dejando mal heridos a media docena. Y todo ello sin moverse del sitio, sin perseguir a sus víctimas, sin intención de provocar ni daño, ni dolor, ni escenas fúnebres de carácter urbano como la de la foto, donde el último muerto yace sobre el suelo custodiado por un grupo de agentes. Un responsable de la vegetación municipal salió enseguida por la tele para asegurar que todo estaba en orden, pues el árbol había sufrido una inspección poco antes del suceso, y para prometer que harían una ficha de los dos millones de árboles de la ciudad. Le faltó añadir que los fotografiarían de frente y de perfil, por sospechosos, pobres, pobres árboles de ciudad, abandonados a sus enfermedades crónicas o sobrevenidas por culpa también de los recortes. Los recortes matan como mataban las cornisas de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo en la capital de España. “No vayas por debajo de las cornisas”, decían las madres a los hijos los días de lluvia, porque los remates de los antiguos edificios se desplomaban con aquella humedad de posguerra tan perniciosa también para el reúma. Sería una catástrofe que tras haber perdido el miedo a las cornisas se lo cogiéramos a los pinos o a los chopos, que constituyen una riqueza insuficientemente valorada por las autoridades. No vayas por debajo de los árboles, al menos hasta que les tomen las huellas dactilares y sepamos si tienen antecedentes policiales.

  

ANTECEDENTES POLICIALES

COMENTARIO DE TEXTO

El texto que vamos a analizar es un texto lingüístico, un artículo de opinión publicado en el periódico el País el 28 de septiembre de 2014 cuyo autor es Juan José Millás.
En Madrid, han caído últimamente muchos árboles matando a dos personas e hiriendo a media docena más.
Las explicaciones de la Administración al respecto culpabilizan al árbol de su caída. Este hecho recuerda otra época, la época de la posguerra, cuando caían las cornisas de los edificios por falta de mantenimiento.
Sería un desastre retroceder a un pasado en el que la pobreza y el miedo imperasen entre los ciudadanos.

Juan José Millás, en su artículo critica con ironía la inacción de los responsables del hecho que denuncia y nos advierte del peligro de no ver la verdadera causa que origina la caída de los árboles, que es la de los recortes que nos hacen retroceder hacia un pasado pobre.

El texto consta de una pequeña introducción que sirve para determinar el tema que ha originado el mismo: la caída de los árboles y sus consecuencias (6 primeras líneas) A continuación, tenemos el cuerpo del artículo que ocupa la mayor parte del texto. En esta parte, se denuncia la insólita respuesta de la Administración en boca de un subordinado y se apunta a la verdadera causa que ha originado la caída de los árboles: los recortes. Subyace por lo tanto, una crítica a los verdaderos responsables que no son otros que los que imponen dichos recortes los cuales no solo no asumen la responsabilidad de lo que ha ocurrido sino que ni tan siquiera dan la cara, puesto que delegan en “el responsable de la vegetación” lo que les compete hacer a ellos.
Por último, (desde Sería hasta policiales) se nos advierte del peligro de admitir este tipo de explicaciones tan absurdas.

Se trata de un texto argumentativo, dado que la intención del autor no es otra que la de concienciarnos de que los recortes están teniendo consecuencias para la ciudadanía y no debemos conformarnos con las absurdas explicaciones de un empleado municipal.

El texto pertenece al ámbito periodístico dado que se trata de un artículo de opinión. El periódico en el que ha sido publicado es el País que es de ámbito nacional, por lo tanto está dirigido a un público amplio.

EL registro utilizado es el estándar, propio de los medios de comunicación. El articulista se dirige a un público amplio y diverso con el que no tienen una relación de confianza para tratar un tema de actualidad de una manera formal (escritura). La función del lenguaje que predomina es la apelativa, dado que el fin último del artículo es el de concienciarnos de los peligros de los recortes.
   
Por lo que se refiere a la modalización, es decir las marcas de subjetividad que aparecen en el texto, tenemos que decir que utiliza una sintaxis compleja con predominio de la subordinación propia de los textos muy elaborados como el que nos ocupa. Empieza con una oración simple que utiliza para sacar el tema a la palestra de una manera directa (como un choque frontal) sin preámbulos ni medias tintas. A partir de ahí, utiliza todo tipo de composición: coordinación, yuxtaposición y subordinación.

Los elementos valorativos más importantes a nivel léxico son los adjetivos que actúan de una manera eficaz: ramas musculadas, ciudadanos mal heridos, escenas fúnebres, árboles sospechosos, árboles pobres, pasado siglo, huellas dactilares, antecedentes policiales y remiten al tema y a los campos semánticos: árboles, ciudadanos, pasado, estado policial.

Respecto al uso del lenguaje, abundan las figuras retóricas destacando la personificación (los árboles se han liado a guantazos) y la ironía (le faltó decir que los fotografiarían de frente y de perfil por sospechosos.

Del uso de los signos de puntuación tenemos que resaltar la utilización de las comillas para reproducir las palabras que antaño decía las madres a sus hijos para evitar que les cayera una cornisa a sus hijos.

Encontramos deícticos que sitúan el texto en el tiempo (deixis temporal) y en el espacio (deixis espacial) El texto se sitúa espacialmente en España, más en concreto en Madrid. Temporalmente refiere a un “ahora” dado que el acontecimiento que relata ha sucedido recientemente y lo sitúa cronológicamente en relación al pasado: años cincuenta y sesenta.
Utiliza un plural mayestático (Nosotros) para incluir al lector y hacer que comparta su opinión.

El texto está perfectamente cohesionado tanto a nivel léxico, como sintáctico como referencial.
A nivel léxico el texto está cohesionado por la repetición de palabras: árboles, árbol…; sinónimos: Madrid = la capital de España, uso de hiperónimos e hipónimos: árboles: pinos, chopos, la presencia de antónimos: vida/muerte etc.

También el uso de conectores a nivel sintáctico contribuye a la cohesión textual aunque no abundan dado que las ideas se superponen sin más. Destaca “Y todo ello” con el que el autor subraya con ironía la absurda explicación dada al suceso.

A nivel referencial predominan las elisiones de sujeto para evitar la redundancia y el uso de pronombre personales como por ejemplo: Le faltó, refiriéndose al empleado, es decir elementos anafóricos con los que el autor evita también las repeticiones innecesarias.

Por todo ello, podemos decir que se trata de un texto fuertemente modalizado en el que el autor expresa sin tapujos y con maestría lo que piensa sobre los recortes que están realizando nuestros gobernantes para al mismo tiempo hacernos reflexionar sobre lo que está sucediendo sin que hagamos nada para evitarlo porque tenemos miedo.

La elección del tema no es casual ni inocua. Los recortes que el gobierno está llevando a cabo están empezando a tener consecuencias en nuestro día a día. Por esa razón, es un tema de rabiosa actualidad (tenemos que tener en cuenta que está fechado en 2014) y suscita el interés del lector que puede verse afectado por los recortes.
El autor elige un ejemplo que puede parecer a priori intrascendente: la falta de cuidado de los jardines, árboles etc. y nos hace ver que hasta eso es importante porque nos afecta, nos puede matar incluso. Por lo tanto con este ejemplo Juan Josés Millás quiere extrapolar todas las consecuencias que podemos sufrir por los recortes en sanidad, educación, seguridad etc.

Personalmente coincido con el autor en la importancia de mantener los servicios por muy básicos que puedan parecernos porque todos ellos contribuyen a mantener nuestro bienestar. En épocas de crisis económica creo que se debería recurrir a la solidaridad de las grandes fortunas y a la excelencia en la gestión de lo público. En ningún caso las clases más desfavorecidas pueden verse afectadas por ningún recorte dado que no disponen de otros recursos para hacer frente a sus necesidades diarias. Sinceramente me parece muy injusto. Asistir en silencio a tal atropello es algo que una sociedad avanzada no se puede permitir.

 LITERATURA UNIDADES 11 y 12
Autor
Obra
 Sor Juana Inés de la Cruz
Amor es más laberinto
 Ana Caro de Mallén
Valor, agravio y mujer
 Calderón de la Barca
El alcalde de Zalamea
 Lope de Vega
El caballero de Olmedo
 Cervantes
El cerco de Numancia
 Tirso de Molina
El burlador de Sevilla
 Calderón de la Barca
La vida es sueño
 Lope de Vega
Fuente Ovejuna
 Cervantes
El viejo celoso
 Lope de Rueda
La generosa paliza


Os dejo las diapositivas de la literatura correspondientes a las últimas unidades.

PROYECTO 3 er TRIMESTRE: "La cara de las letras: un museo animado"Como ya os habíamos comentado, el proyecto que vamos a realizar este trimestre también está relacionado con la Literatura. En esta ocasión vamos a dar vida a todos los autores que a lo largo del curso hemos estudiado.
Para ello, en primer lugar os asignaremos un escritor/a para que podáis profundizar en su vida y en su obra con el fin de que podáis trasladar a los demás la información ""interesante" que hayáis recabado.

 Pero para hacerlo más divertido deberéis poneros "en la piel" del autor. Deberéis transformaros en ese personaje físicamente pero también intentando hablar cómo imaginamos, por su obra, que hablaría, es decir, "imitar" lo más fielmente que podamos al autor/a que nos haya correspondido.

Por último, haremos una "Performance" para dar a conocer la vida y la obra de los autores seleccionados a vuestros compañeros consistente en representar un MUSEO DE CERA en el que los personajes sean capaces de adquirir vida para darse a conocer.

Os hemos secuencializado las tareas para que podáis organizaros mejor.

 Recordad: "MEJOR CONTIGO".

PROYECTO: "LA CARA DE LAS LETRAS: UN MUSEO DE CERA ANIMADO"

TAREA 1. Resumen VIDA y OBRA del autor-a asignado (0,5 p)

Fecha de entrega: 2 DE MAYO de 2018

TAREA 2. Elaboración y memorización  del texto que se va a reproducir (1 folio mínimo y máximo). Entrega texto (0,5 p)

Fecha de entrega: 9 de  MAYO de 2018

TAREA 3. Ensayo puesta en escena. Se evaluará también la caracterización de los alumnos teniendo en cuenta el personaje que se le ha asignado (1 p)

Fecha de la dramatización  11  DE MAYO de 2018

TAREA 4.  Representación "Museo" (1 p)

Fecha representación: 16 de mayo de 2017

                 


                                     LITERATURA

       Para estudiar: