lunes, 18 de septiembre de 2017

PROYECTO PRIMER TRIMESTRE LENGUA 3º ESO: POESÍA JUGLARESCA Y JUGLARES


PROYECTO PRIMER TRIMESTRE                                                               LENGUA 3º ESO

                                             "POESÍA JUGLARESCA Y JUGLARES"

El principal objetivo de este proyecto es el de conocer la poesía medieval entendiendo cómo se transmitió, es decir, comprendiendo sus características por la manera con la que se divulgó en un primer momento.
Reconocer el trabajo realizado por los juglares, es por lo tanto, una tarea ineludible que nos va a permitir adentrarnos en un mundo fascinante: el del mester de juglaría.
Para recrear este mundo, vamos a convertir nuestras aulas en pequeñas salas de la Corte en las que podamos recitar algunos de los poemas más significativos y bellos de nuestra literatura. Nos acompañaremos con instrumentos musicales y nos vestiremos como verdaderos juglares.
Para poder llevar a cabo el proyecto, deberemos realizar una serie de tareas previas a la propia puesta en escena del recital. Os indico a continuación las tareas a realizar, la puntuación que obtendréis en cada una de ellas y la fecha para entregar o realizar la tarea.
Bueno, espero que os guste y sobre todo que os lo paséis muy bien aprendiendo. Ya me decís.

SESIÓN 1
TAREA 1. Búsqueda de información y RESUMEN (0,5 p)
Act 1. Distribución de los grupos de trabajo (2 o 3 personas máximo)
Act 2. Buscar información sobre el mester de juglaría y hacer un Resumen con la información indicando en el apartado de bibliografía de dónde habéis sacado la información (debéis seguir las normas de citación que se expliquen en clase)
El Resumen debe tener:
Portada
1. Índice
2. Introducción
3. Desarrollo
4. Conclusión
5. Bibliografía
En la portada debe constar el nombre de las personas que han participado en la realización del trabajo, el título exacto del mismo (EL MESTER DE JUGLARÍA) y el nombre de la profesora que imparte la asignatura.
Fecha de entrega:


SESIÓN 2
TAREA 2. Lectura de texto y elección del poema (0,25 p)
Act 1. Dedicaremos una sesión a leer una selección de romances de distinta tipología. Cada alumno deberá elegir el poema que quiere memorizar para recitarlo.
SESIÓN 3
TAREA 3. PRIMER ENSAYO lectura (0,25 p)
Act 1. Dedicaremos una sesión para ensayar el recital intentando darle la entonación adecuada.
SESIÓN 4
TAREA 4. SEGUNDO ENSAYO (instrumentos musicales) (0,25 p)
Act. 1 Dedicaremos una sesión a recitar incorporando el instrumento musical más idóneo.
SESIÓN 5
TAREA 5. TERCER ENSAYO (0,25 p) 
Act 1. Dedicaremos una sesión a afianzar la puesta en escena que vamos a realizar.

SESIÓN 6.
 JUGLARES A ESCENA (0,5 p)
Act 1. Dependiendo del espacio del que dispongamos recitaremos todos los romances bien en el patio bien haciendo un recorrido por las aulas del centro.

(NOTA: Las fechas de los ensayos se dirán con la suficiente antelación con el fin de que podáis preparar los ensayos en casa)

PROJECTE PRIMER TRIMESTRE VALENCIÀ 3 ER ESO

PROJECTE PRIMER TRIMESTRE                                                              VALENCIÀ 3º ESO

             RECERQUES:  "LA NOSTRA REVISTA LITERÀRIA"Amb aquest projecte anem a treballar la literatura d´una manera molt més pràctica. Haureu d´investigar sobre el tema que us haja sigut assignat, dirimint quina informació és realment rellevant i quina no, desenvolupant així el vostre sentit critic.

Tindreu que fer- ho d´una manera col.laboradora i participativa, es a dir en equip. Recordeu el nom d´aquest blog: "Millor amb tu".  Però recordeu també que treballar en equip, no és que treballen una o dues persones sinò que tot el món sàpiga quines són les seues tasques i responsabilitzar-se per a que estiguen fetes en la data d´entrega.

A més haureu de familiaritzar- vos amb una ferramenta virtual de gran utilitat que us servirà per a donar-li al vostre treball un aspecte professional.


PROJECTE (DESESNVOLUPAMENT DE LES TASQUES)

TASCA 1. ASSIGNACIÓ DEL TEMA D´INVESTIGACIÓ

Agrupacions de 4 alumnes

Temes:
1. La poesia trobadoresca: característiques i representants.
2. Sant Vicent Ferrer: vida i obra.
3. Importància de la figura de Ramon Llull
4. Les cròniques
5. Jordi de Sant Jordi i la Lírica del segle XIV
6. Francesc Eiximenis: vida i obra.TASCA 2. RECERCA D´INFORMACIÓ

Act 1. Elaboració de textos (0,75 p)

Amb la informació heu d´elaborar amb les vostres paraules al menys 5 textos que tracten diferents aspectes del tema que us ha sigut assignat. Un d´ells ha de ser obligatoriament una introducció del tema a tractar en el que s´incloga la explicació del perquè l´haveu plantejat d´eixa manera i no d´altra.

(Abans d´elaborar els textos, seria convenient que mirareu el format de revista que aneu a fer que podeu triar en l´aplicació https://www.canva.com/es_es/CANVA (revistes). Així , ja sabreu quants textos necessiteu i de quant espai disposeu.)

La data d´entrega dels textos en dossier serà el dia:

3º A:

3º B:

Act 2. Esborrany maquetació (0,25 p)

Busqueu fotografies, dibuixos, gràfiques, barres cronològiques etc per  a maquetar la revista. Procureu ser originals i teniu en compte que podeu obtindre el material gràfic d´internet però també el podeu produir vosaltres i pujar-lo després.

La data d´entrega de l´esborrany serà:

3º A:

3º B:

TASCA 3. REVISTA LITERÀRIA (0,75 p)

Act 1. Impressió i entrega de la revista.

La data d´entrega de la revista serà el dia :

3º A:

3º B:

TASCA 4. MEMÒRIA TREBALL (0,25 p)
Act. 1 Entregar graella memòria

La data de´entrega de la memòria serà el dia:

3º A:

3º B:


domingo, 10 de septiembre de 2017

BENVINGUTS!!!Pareix mentida però ja s´han acabades les vacances. Espere que s´hagen complit totes les vostres expectatives i que us hagen servit per a descansar i prendre força per a assolir enguany tots els objectius que es proposeu.

Són moltes les assignatures en les quals heu d´esforçar-vos, per això, si comenceu amb bon peu, tot anirà sobre rodes. Procureu portar les tasques al dia i repasseu una miqueta les diferents matèries que doneu i no tindreu cap problema.

Espere que siga així i que l any que ve, ningú de vosaltres haja de repetir curs per no haver treballat el suficient.

Hui comença una aventura, un  viatge, un aprenentatge necessari: "amoblar" els vostres caps, fomentar el llibre criteri, alimentar la vostra creativitat i ingeni i desenvolupar en vosaltres la solidaritat i empatia necessària per a que sigau gent de pau, és una aspiració a la qual no podem  ni volem rebutjar.

Amb el desig de que us vaja molt bé en aquest curs, us done la benvinguda i us recorde que en aquest blog, no tan sols rebreu informació sinò que tambe podeu posar- vos en contacte amb mi mitjançant els vostres comentaris.

                                                                                         MAICA CAPILLA