domingo, 11 de junio de 2017

PROJECTE 3 ER TRIMESTRE VALENCIÀ 1 ER ESO

 3ER TRIMESTRE PROJECTE       

Enhorabona!!!


Pareix mentida però ja estem açí. El projecte que heu de fer durant aquest trimestre també és molt divertit i la finalitat com sempre és valorar la nostra llengua i estimar-la.
Per a què no tingau cap dubte sobre com heu de fer les tasques, us deixe les pautes per a fer- les, les dates d´entrega i la puntuació de cada tasca. De totes maneres, ja sabeu que en classe podeu preguntar els dubtes.

                       PROJECTE INVESTIGACIÓ: 

                 "JOCS TRADICIONALS VALENCIANS"

Aquest projecte està concebut per a fer- se en grup, el podeu fer en grups de dos, tres o quatre persones, per la qual cosa heu d´indicar-me abans de començar el nom dels integrats de cada grup. Baix cap concepte pot quedar- se una persona sense grup. L´exclusió d´un company està seriosament penalitzada.

Abans de començar consulteu la següent pàgina web: Jocs tradicionals

TASCA 1. Entregar per escrit a la professora el nom de les persones que van a fer el projecte i el joc tradicional que s´ha triat per a investigar (No es poden repetir)


RELACIÓ DE JOCS TRADICIONALS VALENCIANS QUE ES PODEN TRIAR
Birles
Boletes
Bufos
Canut
Cércol
Cucanyes
Gallineta cega
Tres en ratlla
Xapes a la paret
Talla fil
Mare carabassera
Mocador
Peus quiets
Quatre cantons
Roda Sant Miquel
Sambori
Cavallets a portat
Xurro va!
L´espardenya
Destapar l´olla
Pic i pala

                                  Data d´entrega: 11 d´abril 2017

TASCA 2. Recerca d´informació (0,25 p)

TEXT EXPOSITIU: Resum de l´origen del joc i de la seua història.

                                  Data d´entrega: 25 d´abril 2017

TASCA 3. Recerca d´informació (0,5 p)

TEXT EXPLICATIU: Explicació de les regles del joc. Incloure un apendix que incloga el material que és necessari per a jugar

                                  Data d´entrega: 2 de maig de 2017


TASCA 4. Exposició de la informació obtinguda en les dues tasques anteriors (0,5 p)
TEXT EXPOSITIU: Explicació en l´aula davant els companys

                                 Data d´entrega: 9 de maig de 2017

TASCA 5. Demostració del joc (0,5 p)
Els integrants del grup faran una xicoteta demostració a la resta de companys de com es juga al joc que han triat i investigat amb la finalitat de donar- se´l a conéixer a la resta de companys i alumnes del centre. Organitzarem un dia per a JUGAR


                                Data de la demostració del JOC: 16 de maig de 2017

TASCA 6. Memòria (Taula mateixos ítems que en el projecte anterior. Si teniu algun dubte pregunteu-me) (0,25 p)


                              Data d´entrega dia 23 de maig de 2017


       3ER TRIMESTRE  EXPRESSIÓ ORAL 
QUI SÓN?

El tema que heu de preparar per a fer la vostra expressió oral 
està relacionat amb el lloc on vivim. Molt sovint desconeguen


el perquè un carrer rep el nom d´una persona, tot i que intuïm que ha sigut perquè ha fet alguna cosa important. 
Tal vegada haja arribat el moment de saber qui era Josep Aguirre o Vicent Brull, no us pareix?

Les expressions orals les podeu fer individualment o per parelles (heu de dir- ho abans).

A sorteig rebreu el nom d´un carrer,  busqueu informació i elaboreu un text oral de caràcter expositiu amb el qual pugau "ENSENYAR- NOS" qui són eixes persones i que feren.

Cada persona haurà de parlar un mínim de 3 minuts i un màxim de 5 utilitzant un registre estàndard i un lèxic adequat. El text haurà de ser coherent (es a dir haurà de tindre una estructura: una introducció, un desenvolupament i una xicoteta conclusió). Podeu utilitzar suports visuals, audiovisuals o gràfics.


                     Data per a fer les expressions orals: 

                                                    1º A 12 i 15 de maig de 2017
                                                    1º B 11 i 12 de maig de 2017

NOTA: Qualsevol canvi en les dates es comunicarà amb l´antelació suficient.